Certificeringen

This post is also available in: Engels

Wagemaker Flowers B.V is in het bezit van de volgende certificeringen:

MPS-A
MPS-ABC werkt als een meetlat, die aantoont in hoeverre
uw bedrijfvoering milieuvriendelijk is. Het geeft een waarde-oordeel over uw bedrijf, waarbij A het hoogst haalbare is. De meetlat omvat een schaal van 0 tot en met 100 punten. Het gebruik van milieu-gecertificeerd uitgangmateriaal levert maximaal 10 bonuspunten op, waardoor de hoogste score110 punten is. De score wordt vier keer per jaar per bedrijf berekend en is gebaseerd op de verbruikte meststoffen, energie en gewas beschermingsmiddelen en de wijze van omgang met afval. In Het totale verbruik van het bedrijf wordt geprojecteerd op normen en standaarden. Bedrijven met het laagste verbruik krijgen de hoogste score (A).

Meer informatie over het MPS-A certificaat kunt u hier en in dit PDF bestand vinden.

MPS-GAP
MPS-GAP is een certificaat dat gebaseerd is op deze eisen van de supermarkten. Sterker nog, een groot aantal vooraanstaande supermarkten verkiest MPS-GAP boven het eigen label omdat MPS-GAP meer biedt. Het certificatieschema MPS-GAP is officieel gelijkwaardig is aan het schema van de supermarkten, want het is eerste gebenchmarkt met het schema GlobalGap bloemen en planten. In het certificatieschema staan onder andere eisen vermeld ten aanzien van grond/perceelgebruik, teeltmedium, afval, onderhoud apparatuur en middelen en gewas beschermingsmiddelen dient per dag te registeren wat u gebruikt.

Meer informatie over het MPS-GAP certificaat kunt u hier vinden.

Groenlabel Kas
Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting (onder andere energie, nutriĆ«nten en gewasbeschermings-middelen) en draagt daarom bij aan een duurzame glastuinbouw. Het certificatieschema Groen Label Kas (GLK)
wordt beheerd door SMK onder verantwoordelijkheid van het
College van Deskundigen Groen Label Kas en is gekoppeld aan
een aantal overheidsregelingen.

Meer informatie over het groenlabel certificaat kunt u hier vinden.

 

Sedex
Het Sedex certificaat geeft aan in hoeverre wij sociaal en etisch verantwoordelijk personeelsbleid hanteren. Sedex is een non-profitorganisatie die voor openheid van bedrijfsgegevens staat. Het certificaat is een wereldwijd erkend certificaat dat in gaat op het personeelsbeleid op sociaal en ethisch gebied, MVO en duurzaamheid.

Meer informatie over het Sedex certificaat kunt u hier vinden.